Close
Skip to content
Terug naar vorige pagina

Algemene voorwaarden

Nieuwspoort hanteert als algemene voorwaarden de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Dit zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten.

De UVH zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage. Aanvullend hanteert Nieuwspoort de volgende voorwaarden:

Beveiliging

Mocht blijken dat er aan uw bijeenkomst veiligheidseisen worden gesteld of er wordt een advies tot beveiliging door instanties afgegeven, dan kan de directie van Nieuwspoort besluiten of uw bijeenkomst al dan niet zal doorgaan.

Ticketshop

  • De door Nieuwspoort gedistribueerde tickets zijn voorzien van een unieke scanbare code. Alleen de houder van het toegangsbewijs die dit als eerste toont bij de entree van het evenement krijgt toegang. Nieuwspoort mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is.
  • Indien veiligheidsoverwegingen hierom vragen, kan het personaliseren van ieder toegangsbewijs worden verplicht en kan de houder van het toegangsbewijs om identificatie worden gevraagd.
  • Houders van ongeldige toegangsbewijzen kan de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding. Nieuwspoort heeft het recht het evenement te verplaatsen of te
  • Annuleren; bij annulering zal Nieuwspoort de door Nieuwspoort gehanteerde aankoopprijs van het toegangsbewijs (exclusief eventuele servicekosten) restitueren. Annuleringen door de houder van het toegangsbewijs kunnen uitsluitend via de mail kenbaar worden gemaakt. Uiterlijk drie weken voor het evenement kan kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen de drie weken en een week voor het evenement wordt 50 procent van de door Nieuwspoort gehanteerde aankoopprijs van het toegangsbewijs (exclusief eventuele servicekosten) gerestitueerd. Indien in de week voorafgaand aan het evenement wordt geannuleerd, zal geen restitutie meer plaatsvinden.

Zijn er bepaalde veiligheidsmaatregelen nodig volgens de directie van Nieuwspoort, volgens u of op advies van een instantie van buitenaf, dan zijn de kosten van deze beveiliging altijd voor de opdrachtgever van de bijeenkomst.